Novinky

Je čas párenia rysov

Už druhú sezónu v spolupráci so Správou NP Malá Fatra sledujeme výskyt našej najväčšej mačkovitej šelmy - rysa ostrovida. Priame pozorovania rysov sú veľmi...
Celý článok

Blíži sa obdobie podávania daňových priznaní. To je čas, kedy môžete podporiť aj naše aktivity. Členovia Fatranského spolku sa venujú spoznávaniu života veľkých šeliem (ale i dravcov, sov, vodného vtáctva či netopierov) v oblasti Malej Fatry a prezentovaniu poznatkov verejnosti. Aj vďaka prísunu nových informácií si môže široká verejnosť lepšie uvedomovať skutočnú hodnotu prírody a potrebu jej ochrany. Finančné prostriedky použijeme na nákup techniky, bez ktorej sa pri tejto práci nezaobídeme. Časť prostriedkov plánujeme použiť na výrobu informačných materiálov pre návštevníkov Národného parku Malá Fatra.

Z dane odvádzanej štátu môžete venovať 2% občianskemu združeniu Fatranský spolok nasledovne:

- Požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane.

- Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2 % dane. Uveďte vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane.

- Do 30. apríla 2015 doručte formuláre daňovému úradu v mieste vášho bydliska.

Tu si môžete stiahnuť potrebné dokumenty:  Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% alebo 3% zaplatenej dane  (údaje predvyplnené), Potvrdenie o zaplatení dane. Pre fyzické osoby je minimálna výška na poukázanie 2% 3,32 €.

Pokiaľ sa nám rozhodne darovať 1,5 alebo 2% právnická osoba, údaje potrebné do daňového priznania sú nasledovné:

IČO: 42072697, Právna forma: občianské združenie, Názov: Fatranský spolok, Ulica: P.O. Hviezdoslava, Číslo: 516, Obec: Varín, PSČ: 013 03

ĎAKUJEME

Okrem vlastných aktivít zameraných na zoológiu sa zapájame do cezhraničnej spolupráce. V rokoch 2013 - 2014 sme boli partnerom projektu "Analýza prostupnosti krajiny a výskytu velkých šelem v Západních Karpatech a návrh opatření na jejich ochranu", realizovaným  Mendelovou univerzitou v Brne. Aj vďaka tomuto projektu a angažovanosti mnohých dobrovoľníkov sa podarilo získať unikátne informácie o živote veľkých šeliem z oblasti Kysuckej vrchoviny, Malej Fatry, Oravskej Magury,  Javorníkov, Moravskosliezkych Beskýd a Vsetínskych vrchov. Čiastkové údaje boli publikované v zborníku.

"FOND MIKROPROJEKTŮ"

Fatranský spolok

P.O.Hviezdoslava 516
Varín
013 03
info@malafatra.org
Fatranský spolok, P.O. Hviezdoslava 516, 013 03 Varín, Slovensko, IČO: 42072697 Bankové spojenie: 0425335324/0900 Slovenská sporiteľňa