Čo sa deje v Malej Fatre

Tento rok sa uskutoční v poradí už 15. ročník monitoringu medveďa hnedého v širšej oblasti Národného parku Malá Fatra, v dňoch 9. - 11. júna 2017. Na monitoring bolo vybraných 48 mapovateľov, ktorí obsadia dokopy 29 pozorovacích lokalít.

Oznamujeme záujemcom, že prihlasovanie na 15. ročník monitoringu je ukončené. Ľudia, ktorí sa prihlásili do 1.6. 2017 (vrátane), budú informovaní emailom, či sa monitoringu zúčastnia. Ďalšie informácie, predovšetkým o konkrétnom termíne konania (9. - 11.6 alebo 16. - 18.6. 2017) budeme zasielať vybraným účastníkom na email, no odporúčame sledovať...

2%

Ďakujeme všetkým darcom, ktorí nás podporili formou 2% dane z príjmu. V roku 2017 sme takto získali 651,56 €. Z prostriedkov budeme financovať vydanie recenzovaného zborníka z konferencie "Výskum a ochrana Malej Fatry 2017". Zborník bude obsahovať 20 prevažne vedeckých príspevkov, z výskumov MF za posledných 15 - 20 rokov. Na našej stránke bude k dispozícii na stiahnutie vo formáte PDF. V prípade záujmu o tlačenú verziu zborníka nás kontaktujte na adrese info@malafatra.org. Týmto krokom chceme prispieť k rozvoju publikačnej činnosti s tématikou výskumu a ochrany prírody.