Čo sa deje v Malej Fatre

ZINA

20.05.2017

Dnes, 21. mája oslavuje meniny Zina. Jedna Zina sa potuluje aj po Národnom parku Malá Fatra. V roku 2012 sme práve takto pomenovali medvedie mláďa. Tu je jeho doterajší príbeh.

V roku 2017 uskutoční Štátna ochrana prírody SR - Správa NP Malá Fatra v spolupráci s Fatranským spolkom už 15. ročník monitoringu medveďa. Hlavný termín je 9. - 11. júna 2017. V prípade nepriaznivého počasia sa monitoring uskutoční v náhradnom termíne, 16. - 18. júna 2017. Stretnutie prihlásených účastníkov bude v piatok o 11. hodine na Správe NP...

Lesné kurovité vtáky patria k ohrozeným druhom našich národných parkov a chránených vtáčích území. Napriek tomu, že tu by mali nachádzať útočisko. Podľa posledného Červeného zoznamu vtákov Slovenska (hodnotené obdobie 2002 - 2012) sú tetrov hlucháň (Tetrao urogallus) a tetrov hoľniak (Tetrao tetrix) zaradené do kategórie silne ohrozených druhov...