Novinky

Včelí med nie je zadarmo :))

Fatranský spolok je neziskovou organizáciou, ktorá sa zameriava na poznanie života veľkých šeliem, predovšetkým medveďa hnedého v podmienkach Malej Fatry. Pri aktivitách, ku ktorým patrí stacionárny monitoring, výskum značkovacej aktivity a telemetrický výzkum úzko spolupracuje so Správou Národného parku Malá Fatra, Spoločnosťou pre karpatskú zver a Národným lesníckym centrom. Iným spektrom aktivít je propagácia regiónu, organizovanie vzdelávacích seminárov, prednášok, návrh a výroba propagačných materiálov. Posledne uvedené aktivity predstavujú činnosti, z ktorých plynie skromný zdroj prijímov, ktorý následne využívame na zabezpečovanie potrebnej techniky slúžiacej na výskumné aktivity a ďalšiu propagáciu územia.

Fatranský spolok

P.O.Hviezdoslava 516
Varín
013 03
info@malafatra.org
Fatranský spolok, P.O. Hviezdoslava 516, 013 03 Varín, Slovensko, IČO: 42072697 Bankové spojenie: 0425335324/0900 Slovenská sporiteľňa