Novinky

Okrem vlastných aktivít zameraných na zoológiu sa zapájame do cezhraničnej spolupráce. V rokoch 2013 - 2014 sme boli partnerom projektu "Analýza prostupnosti krajiny a výskytu velkých šelem v Západních Karpatech a návrh opatření na jejich ochranu", realizovaným  Mendelovou univerzitou v Brne. Aj vďaka tomuto projektu a angažovanosti mnohých dobrovoľníkov sa podarilo získať unikátne informácie o živote veľkých šeliem z oblasti Kysuckej vrchoviny, Malej Fatry, Oravskej Magury,  Javorníkov, Moravskosliezkych Beskýd a Vsetínskych vrchov. Čiastkové údaje boli publikované v zborníku.

Fatranský spolok

P.O.Hviezdoslava 516
Varín
013 03
info@malafatra.org
Fatranský spolok, P.O. Hviezdoslava 516, 013 03 Varín, Slovensko, IČO: 42072697, Bankové spojenie Slovenská sporiteľňa IBAN: SK1509000000000425335324