V tomto období sa môžete rozhodnúť, ktorej organizácii poukážete 2% zo zaplatenej dane. Ak pošlete tieto prostriedky Fatranskému spolku, umožníte ďalšie napredovanie vo výskume šeliem, ale tiež iných živočíchov v NP Malá Fatra. Zo získaných financií bude hradený aj zborník prác, ktorý vydáme v jeseni 2017 pri príležitosti spoluorganizovania Konferencie k 50. výročiu ochrany prírody Malej Fatry.

Predvyplnený formulár pre zamestnancov "Vyhlásenie o poukázaní sumy ..."  a formulár o zaplatení dane (tlačivá stiahnite, potom sa dajú editovať). Formuláre pre fyzické a právnické osoby nájdete tu. Tlačivá nezabudnite doručiť/poslať na váš daňový úrad do 30.4.2017. Ak potrebujete poradiť, napíšte na: info@malafatra.org.

Vaše 2% napomôžu zviditeľniť hodnoty Národného parku Malá Fatra a prispieť tak k jeho ochrane! Ďakujeme

Čo sa deje v Malej Fatre

V dňoch 20.-21. január 2017 sa v oblasti Národného parku Malá Fatra a jeho ochranného pásma konal II.ročník zimného monitoringu veľkých šeliem. Celkovo sa prihlásilo 86 osôb, čím sa oproti roku 2016 zvýšil záujem až dvojnásobne. V piatok sa konal seminár venovaný veľkým šelmám, kde zazneli príspevky ku medveďovi, vlkovi, rysovi a k mačke divej....

Mačka divá

29.01.2017

Táto zaujímavá a svojim spôsobom života nenápadná šelma je v oblasti Národného parku Malá Fatra takmer neznámym druhom. Prvý vierohodný údaj o výskyte z posledného obdobia bol zdokumentovaný v roku 2016 v k.ú. Sučany. Po viac ako roku sa podarilo opäť zdokumentovať výskyt dvoch jedincov v južnom predhorí NP Malá Fatra.

Monitoring sa uskutoční 21.1. 2017 so začiatkom o 08.00 hod na pridelených trasách. Účastníci prihlásení na prednášky prídu už v piatok, odchod do terénu bude v sobotu o cca 7.00 - 07.30 hod (podľa vzdialenosti lokality od Varína). Odporúčame primerané vybavenie do zimných podmienok (oblečenie, obuv, strava, termoska s čajom, lyže, snežnice)....