Novinky

Fatranský spolok je neziskovou organizáciou, ktorá sa zameriava na poznanie života veľkých šeliem, predovšetkým medveďa hnedého v podmienkach Malej Fatry. Pri aktivitách, ku ktorým patrí stacionárny monitoring, výskum značkovacej aktivity a telemetrický výzkum úzko spolupracuje so Správou Národného parku Malá Fatra, Spoločnosťou pre karpatskú zver a Národným lesníckym centrom. Iným spektrom aktivít je propagácia regiónu, organizovanie vzdelávacích seminárov, prednášok, návrh a výroba propagačných materiálov. Posledne uvedené aktivity predstavujú činnosti, z ktorých plynie skromný zdroj prijímov, ktorý následne využívame na zabezpečovanie potrebnej techniky slúžiacej na výskumné aktivity a ďalšiu propagáciu územia.

Okrem vlastných aktivít zameraných na zoológiu sa zapájame do cezhraničnej spolupráce. V rokoch 2013 - 2014 sme boli partnerom projektu "Analýza prostupnosti krajiny a výskytu velkých šelem v Západních Karpatech a návrh opatření na jejich ochranu", realizovaným  Mendelovou univerzitou v Brne. Aj vďaka tomuto projektu a angažovanosti mnohých dobrovoľníkov sa podarilo získať unikátne informácie o živote veľkých šeliem z oblasti Kysuckej vrchoviny, Malej Fatry, Oravskej Magury,  Javorníkov, Moravskosliezkych Beskýd a Vsetínskych vrchov. Čiastkové údaje boli publikované v zborníku.

"FOND MIKROPROJEKTŮ"

Fatranský spolok

P.O.Hviezdoslava 516
Varín
013 03
info@malafatra.org
Fatranský spolok, P.O. Hviezdoslava 516, 013 03 Varín, Slovensko, IČO: 42072697 Bankové spojenie: 0425335324/0900 Slovenská sporiteľňa