V tomto období sa môžete rozhodnúť, ktorej organizácii poukážete 2% zo zaplatenej dane. Ak pošlete tieto prostriedky Fatranskému spolku, umožníte ďalšie napredovanie vo výskume šeliem, ale tiež iných živočíchov v NP Malá Fatra. Zo získaných financií bude hradený aj zborník prác, ktorý vydáme v jeseni 2017 pri príležitosti spoluorganizovania Konferencie k 50. výročiu ochrany prírody Malej Fatry.

Predvyplnený formulár pre zamestnancov "Vyhlásenie o poukázaní sumy ..."  a formulár o zaplatení dane (tlačivá stiahnite, potom sa dajú editovať). Formuláre pre fyzické a právnické osoby nájdete tu. Tlačivá nezabudnite doručiť/poslať na váš daňový úrad do 30.4.2017. Ak potrebujete poradiť, napíšte na: info@malafatra.org.

Vaše 2% napomôžu zviditeľniť hodnoty Národného parku Malá Fatra a prispieť tak k jeho ochrane! Ďakujeme

Čo sa deje v Malej Fatre

Lesné kurovité vtáky patria k ohrozeným druhom našich národných parkov a chránených vtáčích území. Napriek tomu, že tu by mali nachádzať útočisko. Podľa posledného Červeného zoznamu vtákov Slovenska (hodnotené obdobie 2002 - 2012) sú tetrov hlucháň (Tetrao urogallus) a tetrov hoľniak (Tetrao tetrix) zaradené do kategórie silne ohrozených druhov...

V dňoch 20.-21. január 2017 sa v oblasti Národného parku Malá Fatra a jeho ochranného pásma konal II.ročník zimného monitoringu veľkých šeliem. Celkovo sa prihlásilo 86 osôb, čím sa oproti roku 2016 zvýšil záujem až dvojnásobne. V piatok sa konal seminár venovaný veľkým šelmám, kde zazneli príspevky ku medveďovi, vlkovi, rysovi a k mačke divej....

Mačka divá

29.01.2017

Táto zaujímavá a svojim spôsobom života nenápadná šelma je v oblasti Národného parku Malá Fatra takmer neznámym druhom. Prvý vierohodný údaj o výskyte z posledného obdobia bol zdokumentovaný v roku 2016 v k.ú. Sučany. Po viac ako roku sa podarilo opäť zdokumentovať výskyt dvoch jedincov v južnom predhorí NP Malá Fatra.