Fatranský spolok je neziskovou organizáciou so sídlom vo Varíne, ktorá sa zameriava na sledovanie skrytého života voľne žijúcich živočíchov, najmä veľkých šeliem a vtákov. Pôsobíme na Slovensku, v oblasti Malej Fatry, ale aj v okolitých celkoch (Oravská Magura, Kysucká vrchovina, Žilinská a Turčianska kotlina). Okrem aktivít zameraných na monitoring a výskum uskutočňujeme podujatia zamerané na vzdelávanie verejnosti formou prednášok a terénnych exkurzií. Participujeme na návruhu a tvorbe náučných chodníkov s tématikou ochrany prírody. Pri týchto činnostiach spolupracujeme s inými organizáciami podobného zamerania u nás i v zahraničí. Naším cieľom je približovať terénny výskum širokej verejnosti a tak upozorňovať na dôležitosť ochrany prírody.

Kontakt: info@malafatra.org
IČO: 42072697