Sem vložte podnadpis

Stacionárny monitoring

v Malej Fatre sa organizuje od roku 2003


Ide o júnovú víkendovú akciu so začiatkom v piatok do obeda na Správe Národného parku Malá Fatra. v priebehu niekoľkých hodín sú mapovateľom podané základné informácie a pridelené lokality. Následne mapovatelia vyrážajú na svoje miesta, z ktorých zaznamenávajú vizuálne pozorovania medveďov počas 3 dní. V posledných rokoch sa do monitoringu zapája priemerne 40 - 50 mapovateľov.

Zhrnutie niekoľkých ročníkov (2007 - 2013) si môžete prečítať v článku publikovanom v Zborníku Oravského múzea z roku 2013.