Čo sa deje v Malej Fatre

Na otázku v nadpise príspevku zatiaľ odpoveď nepoznáme. Keďže týchto otázok prichádza od účastníkov minulých ročníkov požehnane, žiada sa reagovať. Hoci nerád, uvažoval som nad alternatívou, že v sezóne 2020 urobíme pauzu. Dôvody sú dva. Množstvo našich mapovateľov je z ČR. Hranice sú však zatiaľ uzavreté ... Robiť spoločné stretnutie pre 40 - 50...

Monitoring medveďa hnedého (Ursus arctos) sa uskutočnil už po 17. krát (prvý ročník v roku 2003). Podujatie organizuje Správa NP Malá Fatra za účasti dobrovoľníkov, členov stráže prírody, zamestnancov správ iných chránených území a niektorých poľovníkov. Druhý krát vo svojej histórii (2018, 2019) bola okrem metódy priamych pozorovaní využitá...

Plánovaný monitoring sa prekladá na náhradný termín (14. - 16. 6. 2019) z dôvodu komplikácií prípravy fotomonitoringu, ktorý je súčasťou akcie. Veríme, že v náhradnom termíne nám bude priať počasie a akcia úspešne prebehne.