Čo sa deje v Malej Fatre

Každý mesiac od októbra do apríla sa niektorí pracovníci ŠOP SR, Správy NP Malá Fatra zapájajú do celoslovenskej aktivity s názvom Zimný monitoring vodného vtáctva. Sleduje sa predovšetkým výskyt na väčších vodných plochách a to konkrétne na VD Žilina a VD Krpeľany, ktoré sa nachádzajú v blízkosti NP Malá Fatra. Monitoring sa uskutočňuje približne...

Týždeň po III. ročníku zimného monitoringu veľkých šeliem došlo ku kolízii 35 kg vlčice s autom na ceste I/70 v katastri obce Párnica. Dva dni pred tým bola trojica vlkov stopovaná približne kilometer od miesta kolízie. Z oblasti NP Malá Fatra sú za posledných cca 12 - 15 rokov známe len dva prípady úhynov vlka na ceste, paradoxne oba z...

Tretí ročník zimného monitoringu veľkých šeliem v širšej oblasti Národného parku Malá Fatra bol v znamení obáv, vyplývajúcich z nevhodného počasia. Ešte 4 dni pred termínom nebol dostatok snehu v nižších polohách. Súvislá snehová pokrývka v celom území je však pre realizáciu kľúčová. Bez očakávaného sneženia by sa akcia nekonala v prvý termín. S...