Postrehy z Národného parku Malá Fatra

Na otázku v nadpise príspevku zatiaľ odpoveď nepoznáme. Keďže týchto otázok prichádza od účastníkov minulých ročníkov požehnane, žiada sa reagovať. Hoci nerád, uvažoval som nad alternatívou, že v sezóne 2020 urobíme pauzu. Dôvody sú dva. Množstvo našich mapovateľov je z ČR. Hranice sú však zatiaľ uzavreté ... Robiť spoločné stretnutie pre 40 - 50...

Monitoring medveďa hnedého (Ursus arctos) sa uskutočnil už po 17. krát (prvý ročník v roku 2003). Podujatie organizuje Správa NP Malá Fatra za účasti dobrovoľníkov, členov stráže prírody, zamestnancov správ iných chránených území a niektorých poľovníkov. Druhý krát vo svojej histórii (2018, 2019) bola okrem metódy priamych pozorovaní využitá...