Čo sa deje v Malej Fatre

Zdá sa, že sa počasie konečne umúdrilo a tak môžeme zrealizovať pripravovanú stopovačku veľkých šeliem. Monitoring sa uskutoční 20. januára 2018 podľa propozícií, ktoré boli zaslané prihláseným a schváleným záujemcom. Tešíme sa na stretnutie.

Po približne 2 týždňoch od zverejnenia informácie o konaní III. ročníka Zimného monitoringu veľkých šeliem v Malej Fatre máme prihlásených 58 záujemcov. Minulý rok (január 2017) sa do zasneženého národného parku a jeho ochranného pásma vybralo 71 mapovateľov. Veríme, že do ukončenia prihlasovania (17. 1. 2018) sa k tomuto číslu ešte priblížime.

2%

Ďakujeme všetkým darcom, ktorí nás podporili formou 2% dane z príjmu. V roku 2017 sme takto získali 651,56 €. Z prostriedkov budeme financovať vydanie recenzovaného zborníka z konferencie "Výskum a ochrana Malej Fatry 2017". Zborník bude obsahovať 20 prevažne vedeckých príspevkov, z výskumov MF za posledných 15 - 20 rokov. Na našej stránke bude k dispozícii na stiahnutie vo formáte PDF. V prípade záujmu o tlačenú verziu zborníka nás kontaktujte na adrese info@malafatra.org. Týmto krokom chceme prispieť k rozvoju publikačnej činnosti s tématikou výskumu a ochrany prírody.