Čo sa deje v Malej Fatre

Monitoring medveďa hnedého (Ursus arctos) sa uskutočnil už po 17. krát (prvý ročník v roku 2003). Podujatie organizuje Správa NP Malá Fatra za účasti dobrovoľníkov, členov stráže prírody, zamestnancov správ iných chránených území a niektorých poľovníkov. Druhý krát vo svojej histórii (2018, 2019) bola okrem metódy priamych pozorovaní využitá...

Plánovaný monitoring sa prekladá na náhradný termín (14. - 16. 6. 2019) z dôvodu komplikácií prípravy fotomonitoringu, ktorý je súčasťou akcie. Veríme, že v náhradnom termíne nám bude priať počasie a akcia úspešne prebehne.

Uplynul takmer rok, ako sa konal 16. ročník zoologickej aktivity Správy NP Malá Fatra a Fatranského spolku - monitoring medveďa hnedého. Niekoľko informácií z priebehu minulého ročníka si môžete prečítať v staršom príspevku . Širšie zhrnutie nájdete v zborníku Výskum a ochrana Malej Fatry.