NAJNOVŠIE ČLÁNKY

Dňa 1. novembra 2018 bol započatý ďalší ročník deterministického monitoringu rysa ostrovida v NP Malá Fatra. Okrem Malej Fatry prebieha monitoring súbežne aj v CHKO Kysuce a CHKO Beskydy (ČR). Ide o sledovanie výskytu rysa prostredníctvom fotopascí na vopred vybraných miestach. V Malej Fatre je pre tieto účely navrhnutých celkom 13 lokalít....

Realizácia monitoringu nebola v roku 2018 jasná do poslednej chvíle. Len deň pred hlavným termínom sme monitoring zrušili, nakoľko daždivé počasie sprevádzané búrkami bolo pre pozorovania nevhodné a nebezpečné pre ľudí. Neostávalo iné, len sa spoľahnúť na počasie v náhradnom termíne.

Vzhľadom na okolnosti (predpoveď počasia, zrušenie účasti niektorých mapovateľov) sa monitoring medveďa prekladá na náhradný termín, t.j. 15. - 17. 6. 2018.

V roku 2003 Správa NP Malá Fatra po prvý krát uskutočnila monitoring medveďa hnedého priamym pozorovaním jedincov v národnom parku. Monitoring sa uskutoční aj v roku 2018. Hlavný termín je 8. - 10. júna 2018, v prípade nepriaznivého počasia bude monitoring uskutočnený v náhradnom termíne, t.j. cez víkend 15. - 17. júna 2018. Zraz mapovateľov bude...

Dňa 21. apríla 2018 okolo 03.00 hod došlo na ceste I/18 v k.ú. Strečno k zrážke automobilu s dvojročným medvieďaťom. Kolízia sa stala medzi Dubnou skalou a Obcou Strečno, oproti osade Jánošíkovo. Tento priestor je kolíziami s medveďmi známy, nakoľko ide o významný migračný koridor medzi Krivánskou a Lúčanskou Fatrou. V roku 2018 je to zatiaľ prvý...

Každý mesiac od októbra do apríla sa niektorí pracovníci ŠOP SR, Správy NP Malá Fatra zapájajú do celoslovenskej aktivity s názvom Zimný monitoring vodného vtáctva. Sleduje sa predovšetkým výskyt na väčších vodných plochách a to konkrétne na VD Žilina a VD Krpeľany, ktoré sa nachádzajú v blízkosti NP Malá Fatra. Monitoring sa uskutočňuje približne...

Týždeň po III. ročníku zimného monitoringu veľkých šeliem došlo ku kolízii 35 kg vlčice s autom na ceste I/70 v katastri obce Párnica. Dva dni pred tým bola trojica vlkov stopovaná približne kilometer od miesta kolízie. Z oblasti NP Malá Fatra sú za posledných cca 12 - 15 rokov známe len dva prípady úhynov vlka na ceste, paradoxne oba z...