Ako dopadol zimný monitoring veľkých šeliem

01.02.2018

Tretí ročník zimného monitoringu veľkých šeliem v širšej oblasti Národného parku Malá Fatra bol v znamení obáv, vyplývajúcich z nevhodného počasia. Ešte 4 dni pred termínom nebol dostatok snehu v nižších polohách. Súvislá snehová pokrývka v celom území je však pre realizáciu kľúčová. Bez očakávaného sneženia by sa akcia nekonala v prvý termín. S odstupom času vieme, že ani náhradný termín nebol ideálny. Po snežení prišlo oteplenie a sneh v nižších polohách chýbal.

Na akciu sa prihlásilo 97 ľudí, v sobotu do terénu napokon vyrazilo 89 osôb. Prešli 45 trás v celkovej dĺžke 360 km. Monitoring nabral jemný nádych medzinárodnej akcie, pretože okrem Slovákov a Čechov sa na akcii zúčastnili aj jeden Poliak, Rus a Francúz. Účastníci na trasách zisťovali pobytové znaky šeliem (stopy, trus, korisť), pri nájdení čerstvého trusu tento odobrali na genetický výskum.

Všetko vypuklo v piatok 19. januára 2018 o 19.00 hod na Správe Národného parku Malá Fatra. Večer bol venovaný semináru o veľkých šelmách. Zúčastnilo sa ho 72 poslucháčov. Vypočuli si príspevky o metodike monitoringu a doterajších výsledkoch k medveďovi hnedému (Michal Kalaš), k vlkovi dravému (Ľubo Hrdý a Tomáš Flajs), o rysovi ostrovidovi (Martin Duľa) a k mačke divej (Tomáš Flajs). Zaujímavým spestrením bola prezentácia Pavla Hulvu z Karlovej Univerzity v Prahe o zbere biologického materiálu v teréne a následnom genetickom výskume. Prednášky uzavrel Michal Bojda z Hnutí Duha (ČR) s prezentáciou o tajoch a ťažkostiach migrovania šeliem na slovensko - českom pohraničí.

V noci z piatka na sobotu nasnežilo niekoľko cm snehu, takže ráno čakali na mapovateľov len najčerstvejšie stopy šeliem, čo do istej miery skomplikovalo monitoring. Obavy vyplývajúce z nočného sneženia a zakrytia celej ,,histórie" na snehu sa rozplynuli tesne pred obedom, ohlásením prvých stopových dráhach vlkov aj rysov.
Po spracovaní všetkých prijatých správ z monitoringu vznikla zaujímavá mozaika pohybov zvierat v území. V národnom parku boli potvrdené ,,známe" vlčie svorky. Jednu zistili tri skupiny mapovateľov. Zhodli sa na počte 3 jedincov. Svorka sa pohybovala v juhozápadnej časti parku. Druhá svorka bola naopak na východnej strane územia. Aj tu boli zistení 3 vlci. Spestrením a súčasne komplikáciou vyhodnocovania  bolo opakované sledovanie samostatne sa pohybujúcich vlkov. Takto boli potvrdení jedinci na troch vzdialených trasách.
V ochrannom pásme bola zistená existencia dvoch svoriek. Pri ,,oravsko- kysuckej" svorke potešil vôbec fakt, že sa vlci začali ukazovať v území, kde dlhšiu dobu zistení neboli. Ďalší dvaja jedinci boli zistení na hranici v západnej časti ochranného pásma.  Pri druhej, päť člennej rodine sa v neďalekom okolí zistil ešte jeden samostatne sa pohybujúci vlk. Dôležitým zistením pred zimným monitoringom bolo, že táto svorka nebrložila dva roky, až v roku 2017 sa jej podarilo vyviesť mladé.
Rysa ostrovida potvrdili v národnom parku štyri skupiny mapovateľov. Tri jedince sa pohybovali v západnej časti územia, štvrtý v jeho východnej časti. V ochrannom pásme sa potvrdili tri jedince, pričom všetky sa pohybovali v jeho východnej časti.

Medveď bol zistený len na jednej lokalite. Jedinec sa pohyboval okolo krmoviska zveri v južnej časti národného parku. Mačka divá ostala opäť zahalená rúškom tajomstva. Pri lepších snehových podmienkach sme očakávali výskyt aspoň na dvoch lokalitách, ktoré sa však nepotvrdili.

Tretí ročník zimného monitoringu sprevádzali náročné klimatické podmienky, ktoré preverili stopárske schopnosti účastníkov. Monitoring opäť potvrdil záujem verejnosti o problematiku ochrany veľkých šeliem. Konštatujeme, že do Malej Fatry sa vracajú pre vec zapálení ľudia. Im patrí naše poďakovanie. Nepochybujeme, že sa uvidíme pri ďalšom ročníku.