II. zimný monitoring veľkých šeliem

23.12.2016

Na prelome januára a februára usporiada Správa NP Malá Fatra v spolupráci s Fatranským spolkom II. ročník zimného monitoringu veľkých šeliem v širšej oblasti Národného parku Malá Fatra. 

Monitoring bude zameraný na sledovanie pobytových znakov rysa ostrovida a vlka dravého. Viac informácií, ako aj prihlasovací formulár budú zverejnené na našej stránke do konca tohto roka.

Tu si môžete prečítať výsledky z I. ročníka.V poslednú januárovú sobotu 2016 sa na území Národného parku Malá Fatra a v jeho ochrannom pásme konal 1. zimný monitoring veľkých šeliem. Mapovanie spočívalo v prechádzaní dopredu rozdelených úsekov, kde sa mapovatelia snažili nájsť a zdokumentovať pobytové znaky po šelmách. Šlo najmä o stopové dráhy a trus vlka a rysa. Do formulárov zaznačovali druh šelmy, približný vek stopy / trusu, smer pohybu zvieraťa či zaujímavosti zistené počas prechádzania úseku. Spolu sa akcie zúčastnilo 44 osôb, pričom sa podarilo prejsť 35 trás o celkovej dĺžke približne 210 km. Dĺžka jednotlivých trás sa pohybovala od 3 do 17 km.

Pravdepodobne teplé počasie vytiahlo z brlohov aj medvede, ktoré sa podarilo nájsť na 6 lokalitách. U rysa ostrovida sa očakávali lepšie výsledky. Na základe fotografií urobených mapovateľmi, po vzájomnej konzultácii, sa v teréne na území národného parku potvrdili len 3 rôzne jedince. Jeden z rysov križoval trasu až štyrom sčítavateľom. V ochrannom pásme boli nájdené pobytové znaky tiež po 3 jedincoch. Relatívne nízky počet identifikovaných zvierat bol do istej miery spôsobený nedostatočnou snehovou pokrývkou v nižších polohách. Avšak na základe celoročného sledovania prostredníctvom fotopascí, identifikovaním pobytových znakov i čiastkových výsledkov telemetrie predpokladáme, že v území sa pohybuje max 10 jedincov.

Pri vlkoch sa potvrdili počty zistené v priebehu posledných mesiacov (cca pol roka). Na území parku žijú pravdepodobne 2 vlčie svorky. Jedna má päť členov, druhá troch. Ďalší vlk bol zistený na  troch lokalitách. Mohlo ísť však aj o niektorého člena z vyššie uvedených svoriek. V severnej časti ochranného pásma sa potvrdili počty vlkov zistené z predchádzajúceho obdobia. V jednej svorke sú štyria členovia, v druhej sú dva vlky (z pôvodných päť členov).Mačka divá nebola počas monitoringu zistená na žiadnej trase.

Na záver ostáva poďakovať všetkým účastníkom, bez ktorých podobnú akciu nemožno zrealizovať. Predpokladáme, že po vzore letného stacionárneho monitoringu medveďa (v lete 2016 sa usporiada už XIV. ročník) sa budeme so záujemcami o zimnú stopovačku stretávať častejšie.