Monitoring medveďa hnedého v NP Malá Fatra klope na dvere

12.05.2019

Uplynul takmer rok, ako sa konal 16. ročník zoologickej aktivity Správy NP Malá Fatra a Fatranského spolku - monitoring medveďa hnedého. Niekoľko informácií z priebehu minulého ročníka si môžete prečítať v staršom príspevku . Širšie zhrnutie nájdete v zborníku Výskum a ochrana Malej Fatry.

17. ročník tejto jedinečnej aktivity sa uskutoční v dňoch 7. - 9. júna 2019 so stretnutím vybraných uchádzačov na Správe NP Malá Fatra vo Varíne v piatok o 12.00 hodine. V prípade nepriaznivého počasia sa monitoring uskutoční v náhradnom termíne, 14. - 16. júna 2019, opäť so začiatkom v piatok o 12.00 hod.

Bližšie informácie o priebehu monitoringov nájdete na našom webe v starších príspevkoch. V prípade záujmu pošleme doplňujúce info mejlom.

Do akcie zapájame aj dobrovoľníkov, predovšetkým z radov študentov či absolventov univerzít so zameraním na zoológiu, ekológiu a pod., aby mohli získať praktické skúsenosti. Vopred nevylučujeme žiadnych záujemcov, ktorí majú k podobnej práci kladný vzťah. Počet lokalít je však limitovaný, takže určite nevyhovieme všetkým.

Ak si teda myslíte, že by ste mali byť medzi vybranými uchádzačmi, môžete sa zaregistrovať cez prihlasovací formulár. Môžno sa práve na Vás usmeje šťastie.