Monitoring medveďa presunutý na náhradný termín

11.06.2020

Vzhľadom na prevládajúce oblačné počasie, ktoré neumožňuje optimálne pozorovacie podmienky sa monitoring medveďa presúva na náhradný termín.