Na ceste zabilo rysa

30.12.2016

V predposledný deň v roku 2016 zabilo neďaleko Žiliny na ceste I/18 dospelú samicu rysa ostrovida. V predmetnej oblasti v blízkosti Hričovskej priehrady je to už piaty prípad od roku 2001.

Podľa škvrnitosti možno identifikovať konkrétne jedince, škvrnitosť je pre každé zviera jedinečná.

Rysica zabitá cca 2 km ďalej na ceste 1/18 v roku 2012. Aj u tohto jedinca je zrejmá nevýrazná forma škvrnitosti.

Na základe takýchto situácií sa ukazuje, že daný priestor môže byť dôležitý z hľadiska migrácie jedincov z Lúčanskej Fatry cez Rajeckú dolinu a výbežok Strážovských vrchov na druhú stranu rieky Váh - do Javorníkov. Územie je však tak fragmentované zástavbou a dopravnou infraštruktúrou, že voľne žijúca zver nemá veľa šancí takúto bariéru prekonať. Rys ostrovid je chráneným druhom so spoločenskou hodnotou 3690 €. V Národnom parku Malá Fatra predpokladáme, že tu nežije viac ako 4 - 7 jedincov. Väčšina z nich pritom zachádza aj do vzdialenejších pohorí, čo naznačil i telemetrický výskum, keď rys z Malej Fatry zachádzal do oblasti Kysuckej vrchoviny, Kysuckých Beskýd a do Poľska. veľké domovské okrsky rysov potvrdzuje aj deterministický monitoring realizovaný pomocou fotopasací.