Nie je škvrna ako škvrna

27.01.2019

Naša najväčšia mačkovitá šelma - rys ostrovid (Lynx lynx) je verejnosti dobre známa hlavne podľa charakteristického sfarbenia srsti. Keď sa povie rys, každý si predstaví veľkú bodkovanú mačku so štetinkami na ušiach. A práve tvar a usporiadanie škvŕn na tele rysa je kľúčové pri identifikácií konkrétnych jedincov. Pre každého jedinca je to totiž jedinečné, podobne ako otlačok prsta pre človeka. u rysov sa rozlišujú dva základné druhy škvrnenia, bodky a rozety.

Bodkovaná forma škvrnenia

Škvrnenie s rozetami

Jednou z výskumných metód zameraných na odhadovanie populačných trendov rysa ostrovida je fotomonitoring. Teda sledovanie rysov v ich areáli rozšírenia pomocou fotopascí. Pri pomerne nízkych populačných hustotách tohto druhu v našich podmienkach (cca 1 jedinec / 100 km štvorcových) je už pomerne veľkou vzácnosťou samotného rysa nasnímať. Nuž a pochopiteľne, ani zďaleka ho fotopasca nemusí zachytiť v ideálnej polohe. Často krát na fotke vidieť len časť tela. Na základe toho síce vieme povedať, že sa rys v danom území nachádzal, no bez charakteristického škvrnenia by sme nevedeli určiť, o akého jedinca šlo. Samozrejme, identifikácia je veľmi náročná aj tak a vyžaduje si slušnú porovnávaciu databázu záberov, ideálne zo širšieho územia, keďže rys má veľké priestorové nároky. Domovské okrsky jedincov v našich podmienkach majú niekoľko stoviek km štvorcových.

Identifikácia rysa nasnímaného na rovnakej lokalite s odstupom cca 9 mesiacov vďaka porovnaniu škvrnitosti preukázala, že ide o rovnakého jedinca.

Posledný rébus, ktorý bol v NP Malá Fatra riešený v súvislosti s identifikáciou jedinca znázorňujú snímky nižšie. 

Zadná ľavá končatina ...

... a výsledok identifikácie na základe porovnania so snímkami známych rysov - samec Milan :)

Moderné výskumné metódy a zanietenie niektorých výskumníkov prinášajú celkom nové poznatky o skrytom živote rysa ostrovida. Ak niekedy natrafíte na fotopascu v teréne a budú vás "svrbieť prsty", vedzte, že technika slúži zväčša vyšším cieľom. Práve krádeže fotopascí sú zásadným problémom realizácie terénnych výskumov veľkých šeliem.