Predbežné výsledky 15. ročníka monitoringu medveďa hnedého v Malej Fatre

17.06.2017

Uplynulý víkend (9.6. - 11.6. 2017) sa v NP Malá Fatra a v jeho ochrannom pásme uskutočnil 15. ročník monitoringu medveďa hnedého. Aktivita Správy NP Malá Fatra a Fatranského spolku je na Slovensku špecifická z viacerých dôvodov. Ide výhradne o vizuálne, priame pozorovania medveďov. Neberieme do úvahy stopy, zvuky. Len to, čo človek reálne vidí a vie jednoznačne identifikovať za medveďa. Informácia, "asi to bol medveď" je irelevantná ...

Vizuálnym pozorovaním je možné jedinca opísať, stanoviť presný čas a miesto pozorovania, čo výrazne znižuje duplicitné záznamy.
Vizuálnym pozorovaním je možné jedinca opísať, stanoviť presný čas a miesto pozorovania, čo výrazne znižuje duplicitné záznamy.

Iným aspektom je systematickosť (koná sa od roku 2003 každoročne, v čase medvedej ruje). Realizuje sa bez prikrmovania zvierat, je teda možné zachytiť viac-menej prirodzené správanie jedincov a vylúčiť ich agregácie k neprirodzeným zdrojom potravy (vnadiská fotografov a poľovníkov). Nepochybne, takéto vnadiská medvede zbytočne kazia a učia ich na potravu predkladanú človekom, čím znižujú ich stratu plachosti voči ľuďom. Neraz sú zakladané v tesnej blízkosti turistických chodníkov, kde zbytočne vyhrocujú možný konflikt.

Dôležitou okolnosťou monitoringu je fakt, že na ňom vo veľkej miere participujú dobrovoľníci. Takto získavajú reálnu skúsenosť s výskytom a hlavne so správaním medveďov. Ide o významný, hoci nie hlavný moment monitoringu. Zvlášť v súčasnosti, keď máme na Slovensku takmer 13 tisíc "špecialistov" na medvede na sociálnych sieťach! Malá ukážka tu: https://videoarchiv.markiza.sk/topvideo/domace/4/1872509/66602 prípadne tu: https://www.cas.sk/diskusia/555904/medvedica-inga-kruto-zaplatila-za-svoj-materinsky-pud-pravda-o-tom-ako-skoncili-jej-mladata/ .  

Poďakovanie celkom určite patrí aj poľovníckym združeniam, ktoré pri tejto aktivite dlhodobo poskytujú zázemie vo forme posedov či útulní. Tento krát ide o: PR Bránica, PR Sučany, PR Omnitrade, PR Turany, PR Lipovec, PR Párnica, PR Terchová. Po jednom z poľovníkov, z poľovných revírov Bránica a Turany, sa do monitoringu priamo zapojili. Veríme, že do budúcnosti bude z ich strany rastúci záujem. PR Jedľovina poskytli z víkendu záznamy z fotopascí. Hlbšia spolupráca medzi poľovníkmi a ochranou prírody je pri podobných aktivitách nevyhnutná, žiaľ, tu naráža na niektoré rozpory záujmov, čo komlikuje seriózne vzťahy. 

Poľovnícka útulňa, ktorú sme mohli pri monitoringu použiť v PR Bránica. Ďakujeme
Poľovnícka útulňa, ktorú sme mohli pri monitoringu použiť v PR Bránica. Ďakujeme

Monitoringu sa zúčastnilo 41 ľudí, ktorí obsadili 28 pozorovacích lokalít. Väčšina z nich boli prírodovedci a študenti, ako i dlhoroční ochrancovia prírody (SZOPK), no tiež poľovníci z oblastí, kde sa medvede bežne nevyskytujú. Monitoring každoročne oslovuje i neprofesionálnu verejnosť, turistov, horalov, čo vítame. Je to jasný dôkaz, že i laickej verejnosti záleží na ochrane prírody. A nie su to len ľudia zo Slovenska.  Samozrejme, nie na každého sa dostane. Nejde o verejné podujatie, kde potrebujeme získať každú dušu ...

Ranger z NP Malá Fatra v NPR Prípor na monitorovacej lokalite. Nevhodné podmienky pozorovania nás tento rok tiež neobišli.
Ranger z NP Malá Fatra v NPR Prípor na monitorovacej lokalite. Nevhodné podmienky pozorovania nás tento rok tiež neobišli.

64,3% z vybraných lokalít bolo na pozorovania medveďov úspešných, čo je rekord za celých 15 rokov trvania monitoringu. Tu však zohráva úlohu fakt, že lokality boli vyberané na základe štatistickej analýzy úspešnosti monitoringov za posledných 10 rokov, ktoré boli spracované v prostredí geografických informačných systémov (v našom prípade v programe QGIS). Z viac ako 100 lokalít obsadených v rokoch 2003 - 2016 bolo vybraných približne 30, ktoré boli sledované dlhodobo, pričom ich úspešnosť pozorovania prekročila 30%. Hoci monitoring v roku 2017 celkom určite neprekoná čo do počtu pozorovaní (106) ročník 2012, považujeme ho i vzhľadom na počasie (od soboty večer oblačnosť s komplikovanými podmienkami pozorovania) za maximálne vydarený. Okrem medveďov boli pozorované i mnohé ďalšie zaujímavé druhy (Scolopax rusticola, Canis lupus, Aquila chrysaetos, Tetrao urogallus, Aegolius funereus a pod).

Orly skalné boli pozorované pri love na niekoľkých lokalitách monitoringu. Na rozdiel od medveďov, nebol pozorovaný ich úspešný lov.
Orly skalné boli pozorované pri love na niekoľkých lokalitách monitoringu. Na rozdiel od medveďov, nebol pozorovaný ich úspešný lov.
Na túto samicu s mláďaťom sme v sobotu ráno takmer stúpili. Vzdialenosť do 20 metrov. Reagovala ako správny medveď, zmizla v kosorevine.
Na túto samicu s mláďaťom sme v sobotu ráno takmer stúpili. Vzdialenosť do 20 metrov. Reagovala ako správny medveď, zmizla v kosorevine.

V roku 2018 bude metodika monitoringu aktualizovaná na základe dlhodobých skúseností a tiež rozšírená o fotomonitoring, vykonávaný v pásme lesa. Túto časť monitoringu sme odskúšali v rokoch 2011 - 2016 pri fotomonitoringu značkovacej aktivity medveďa, čiastočne bola použitá i teraz, no na malej vzorke.

Fotomonitoring pomocou fotopascí je ideálny spôsob sledovania aktivity a výskytu medveďa hnedého pri tzv. značkovacích stromoch. V tomto prípade, v PR Jedľovina nám ukradli 2 fotopasce v hodnote cca 800 € vrátane nevyčísliteľnej hodnoty záberov. Týmto ďakujeme chudákovi "Homo debilis", pričom vieme, že nešlo o turistu ... Aj takí milovníci prírody v zelenom chodia po lese.
Fotomonitoring pomocou fotopascí je ideálny spôsob sledovania aktivity a výskytu medveďa hnedého pri tzv. značkovacích stromoch. V tomto prípade, v PR Jedľovina nám ukradli 2 fotopasce v hodnote cca 800 € vrátane nevyčísliteľnej hodnoty záberov. Týmto ďakujeme chudákovi "Homo debilis", pričom vieme, že nešlo o turistu ... Aj takí milovníci prírody v zelenom chodia po lese.

Ďakujeme vám za podporu i priamu účasť. Podorobnejšie informácie z monitoringu budú dostupné koncom leta 2017.