Ako dopadol 16. ročník monitoringu medveďa v NP Malá Fatra

01.07.2018

Realizácia monitoringu nebola v roku 2018 jasná do poslednej chvíle. Len deň pred hlavným termínom sme monitoring zrušili, nakoľko daždivé počasie sprevádzané búrkami bolo pre pozorovania nevhodné a nebezpečné pre ľudí.  Neostávalo iné, len sa spoľahnúť na počasie v náhradnom termíne.

Asi to mala byť skúška, či bude monitoring pokračovať 16 rokov nepretržite. Predpoveď počasia na víkend 15. - 17. 6. 2018 dávala istú nádej, že by sa to mohlo podariť. A s odstupom času vieme, že sa podarilo ...

V roku 2018 sa monitoring medveďa uskutočnil na 27 lokalitách určených na priame vizuálne pozorovanie. Tieto boli doplnené sieťou 24 fotopascí v lesnom prostredí, čo je oproti predchádzajúcim 15. ročníkom zmena. Účelom zaradenia fotopascí do monitoringu bolo zvýšiť pokrytie územia o pásmo lesa, ktoré sa vizuálnym pozorovaním nedá dobre odsledovať. Monitorovaná oblasť vymedzená okrajovými stanovišťami dosiahla cca 220 km2.

Počas daného víkendu prevládalo chladnejšie a najmä veterné počasie. Vyhli sme sa však zrážkam a aj vyššia oblačnosť bola len v piatok večer. Silný vietor však fúkal v piatok večer a v priebehu takmer celej soboty.

Zo stanovíšť určených na priame pozorovanie bolo úspešných 48,1 %, čo je hodnota takmer identická s priemerom za roky 2007 - 2017 (47,9 %). Celkovo sa medvede pozorovali 34 krát, pričom bolo zaznamenaných 70 jedincov rôzneho veku a pohlavia. Až 30 z týchto medveďov bolo preukázateľne videných viac ako jeden krát. Po odrátaní takýchto "duplicít" sme teda pozorovali 40 "jedinečných" exemplárov, čo pri sledovanej ploche predstavuje odhadom 18,2 jedinca / 100 km2. Zaznamenaných bolo 8 vodiacich samíc, 3 samice vodili tohtoročné mláďatá.

Úspešnosť lokalít s fotopascami nemáme zatiaľ vyhodnotenú, nakoľko sme ešte nestihli stiahnuť dáta zo všetkých lokalít. Avšak už pri prehľade prvých dostupných informácií (z približne 2/3 použitých fotopascí) predpokladáme, že úspešných bude okolo 15 - 20 % z nich.

Komplexné vyhodnotenie bude neskôr spracované v podobe odborného článku.