Rys ostrovid v Malej Fatre

03.11.2018

Dňa 1. novembra 2018 bol započatý ďalší ročník deterministického monitoringu rysa ostrovida v NP Malá Fatra. Okrem Malej Fatry prebieha monitoring súbežne aj v CHKO Kysuce a CHKO Beskydy (ČR). Ide o sledovanie výskytu rysa prostredníctvom fotopascí na vopred vybraných miestach. V Malej Fatre je pre tieto účely navrhnutých celkom 13 lokalít. Monitoring bude prebiehať do konca januára 2019. Na základe získaných údajov je možné urobiť odhad populačnej hustoty druhu. Prvým predpokladom úspechu však je, aby fotopasce neboli ukradnuté, ako sa žiaľ často stáva.