Uskutoční sa 18. ročník monitoringu medveďa hnedého v Malej Fatre?

17.05.2020
"Serengeti" v NP Malá Fatra - spomienka na monitoring v roku 2017
"Serengeti" v NP Malá Fatra - spomienka na monitoring v roku 2017

Na otázku v nadpise príspevku zatiaľ odpoveď nepoznáme. Keďže týchto otázok prichádza od účastníkov minulých ročníkov požehnane, žiada sa reagovať. Hoci nerád, uvažoval som nad alternatívou, že v sezóne 2020 urobíme pauzu. Dôvody sú dva. Množstvo našich mapovateľov je z ČR. Hranice sú však zatiaľ uzavreté ... Robiť spoločné stretnutie pre 40 - 50 ľudí, kde by sme sa po roku stretli, porozprávali a upresnili detaily monitoringu, nie je taktiež v tejto dobe moc rozumné.

Avšak je tu stále aspoň jeden dobrý dôvod na to, aby sa aj tento rok monitoring uskutočnil. Výnimočnosť stacionárneho monitoringu spočíva okrem iného v jeho kontinuite. A tú by nebolo dobré porušiť.

Prihliadnuc na všetky okolnosti bude tento ročník (ak sa ho vôbec podarí zorganizovať) trochu odlišný. Neuskutoční sa žiadne spoločné stretnutie, nebude prebiehať verejné prihlasovanie záujemcov. Nebudú mať možnosť prísť ľudia bez dostatku potrebných skúseností/vedomostí. Oslovíme len dlhoročných účastníkov zo Slovenska. Títo pôjdu priamo na pridelené lokality do terénu. Pokiaľ sa podarí takto pokryť všetkých 27 lokalít, a to na 2 termíny (hlavný termín 12. - 14.6. 2020, náhradný termín 19. - 21.6. 2020), monitoring sa uskutoční. Ak nie, tak sa vidíme začiatkom leta 2021.

MK