Lov vlka

15.01.2017

Dnes, 15. januára 2017, je termín ukončenia lovu vlka dravého na Slovensku. V sezóne 2016/2017 určilo MPaRV "kvótu" lovu na 70 jedincov v rámci SR.  Jeden z nich bol ulovený aj v blízkosti UEV Malá Fatra, cca 770 metrov od hranice tohto územia. Je nesporné, že ulovená vlčica zišla do predhoria z chráneného územia, v ktorom je lov vlkov zakázaný. Vidieť, že takéto opatrenie sa míňa účinku, keďže došlo k uloveniu jedinca z UEV Malá Fatra. K podobným situáciám bude dochádzať vždy, pokiaľ lov nebude vylúčený z poľovných revírov, do ktorých čo i len čiastočne UEV zasahujú. K 8. januáru 2017 sa ulovilo 41 vlkov a ukazuje sa, že ani v tejto sezóne sa nepodarí našim lovcom odstrieľať povolenú kvótu tejto "premnoženej" šelmy.

Pohľad na trofej (podľa strelca ku ..u, viď príspevok nižšie) s prestrelenou hlavou, v pozadí UEV Malá Fatra.

Ak si chcete prečítať opis poľovačky, dozvedieť sa, ako poľovník tieto zvieratá s úctou pomenúva, text z poľovníckeho portálu nájdete na tejto stránke .

Tu mal vlk viac šťastia, po desiatich "ranách" z Canona sa stratil s ďalším vlkom v lesoch Malej Fatry. Menejcenný zážitok?

Nie tak dávno sme opisovali prípady "trojnohých medveďov" a špekulovali nad tým, čo je príčinou amputácie končatín. To, že po Malej Fatre (a nie len tu) pobehujú i krívajúci vlci, vieme tiež. Že by za tým boli podobné pokusy streľby na takmer pol kilometrovú vzdialenosť? Koľko takýchto zvierat odbehne postrieľaných, keď je Diana na dovolenke a nešťastníkovi nepraje ...


Škodlivosť vlkov

V roku 2016  útočil vlk dravý na hospodárske zvieratá v oblasti NP Malá Fatra podľa dostupných zdrojov 7 krát, usmrtil či zranil pri tom celkovo 20 oviec. Väčšina z nich nebola proti útokom účinne zabezpečená, napriek tomu za tieto škody štát vyplatil náhradu.

Škody, ktoré spôsobia vlci na lesnej zveri (aj tieto štát prepláca) sú absurditou našej legislatívy. Kopytníky sú totiž prirodzenou potravou vlka. Naviac, kmeňové stavy jelenej či diviačej zveri majú i podľa hlásení samotných poľovníkov preukázateľne stúpajúci populačný trend, čo odzrkadľuje aj stúpajúci legálny odstrel, pričom nemálo týchto živočíchov hynie aj na cestách a železniciach. V roku 2009 bol evidovaný jarný kmeňový stav (JKS) u jelenej zveri 46 207 ks, pričom sa legálne ulovilo 17 449 jedincov (úhyn 1349). V roku 2014 dosahovali JKS už 62 781 ks, ulovilo sa 29 208 ks (úhyn 2144 ks). Pri diviakoch to bolo v roku 2009  JKS 31 652 ks, lov 30 629 (úhyn 624 ks), v roku 2014 JKS 40 405 ks, lov 54 406 ks (úhyn 1120 ks).