Výsledky letného monitoringu medveďa

19.12.2016

S odstupom času máme konečne vyhodnotené údaje  zo XIV. ročníka stacionárneho monitoringu medveďa hnedého v Malej Fatre.

Na monitoring sa prihlásilo takmer 70 záujemcov. Konečný počet účastníkov bol nižší, nakoľko mnohí z prihlásených nakoniec nedorazili. Napriek tomu bolo v dňoch 10. - 12.6. 2016 obsadených 32 pozorovacích lokalít. Priamo v Národnom parku Malá Fatra to bolo 27, v ochrannom pásme ďalších 5.

Počasie v júni je nevyspytateľné. Nevyberiete si. Ako predošlé roky, ani teraz sme do poslednej chvíle nevedeli, ktorý z navrhnutých termínov bude uskutočniteľný. S veľkou dávkou risku padla voľba na prvý z nich. Ukázalo sa, že to nebol zlý výber. Veď výsledky patria k najlepším za celých 14 rokov.

bez akéhokoľvek prikrmovania. Jedince boli sledované tam, kde sa v danom ročnom období vyskytujú celkom prirodzene. Išlo o jednotlivé zvieratá, vodiace samice s mláďatami a vzhľadom na obdobie ruje, aj páry samcov a samíc. Celkovo bolo videných 96 medveďov. Mnohé z týchto zvierat boli na lokalitách pozorované opakovane pri nasledujúcich ranných a večerných pozorovaniach. Po "vyčistení" takýchto duplicít sa dostávame k nižším číslam, s ktorými sa ďalej pracuje. Počet "nezameniteľných" pozorovaní je 34, v rámci ktorých bolo pozorovaných 54 medveďov, z čoho bolo 9 vodiacich samíc. Spoločne s vodenými mláďatami tvorili 48 % z týchto jedincov. Väčšina pozorovaní sa uskutočnila vo večerných hodinách v piatok a v sobotu, bolo tiež zachytené pozorovanie uprostred dňa. Vyššiu úspešnosť mali paradoxne lokality v predhorí, kde dosiahla rovných 60 %, čo znamená, že na troch z piatich lokalít ľudia medvede uvideli. Celková úspešnosť lokalít prekročila 53 %.

Čísla, ktoré sú tu uvedené neodrážajú skutočnú veľkosť populácie medveďa v sledovanom území. Vizuálne pozorovania sa dajú uskutočniť len v otvorenej krajine s dobrým výhľadom. Ide o lúky a pasienky v predhorí, vo vyšších nadmorských výškach o plochy nad hornou hranicou lesa. Tu treba poznamenať, že lesnatosť NP Malá Fatra dosahuje približne 80 %. Ide o územie, kde vzhľadom na metodiku medvede nemožno pozorovať. Reálna veľkosť populácie bude určite vyššia. Cieľom takéhoto monitoringu ale nie je zisťovať absolútnu početnosť (ktorú aj tak nemožno zistiť). Ide hlavne o sledovanie trendov, prežívanie mláďat a väzbu medveďov na prostredie.

V histórii monitoringu (2003 - 2016) bol z hľadiska pozorovaní najúspešnejší rok 2012. Zúčastnilo sa ho takmer 80 ľudí, ktorí zaznamenali celkom 87 pozorovaní medveďov.

Touto cestou chceme poďakovať všetkým dobrovoľníkom, bez ktorých účasti by nebolo možné podobnú aktivitu realizovať. Tešíme sa na stretnutie o rok, pri XV. ročníku.