Záujem o šelmy nepoľavuje

05.01.2018

Po približne 2 týždňoch od zverejnenia informácie o konaní III. ročníka Zimného monitoringu veľkých šeliem v Malej Fatre máme prihlásených 58 záujemcov. Minulý rok (január 2017) sa do zasneženého národného parku a jeho ochranného pásma vybralo 71 mapovateľov. Veríme, že do ukončenia prihlasovania (17. 1. 2018) sa k tomuto číslu ešte priblížime.

Väčšina (44 z prihlásených záujemcov) sa chce zúčastniť prednášok deň vopred, čo potvrdzuje, že ľudia majú záujem získavať nové vedomosti z oblasti výskumu a ochrany veľkých šeliem u nás.

Prevažnej väčšine (41) zo všetkých prihlásených záujemcov vyhovujú oba termíny. To je pre nás cenná informácia, nakoľko v prípade nepriazne počasia 20. januára sa môžeme spoliehať na náhradný termín. Taktiež väčšina prihlásených má k dispozícii GPS, čo skvalitní prácu so získanými údajmi.

Dobré holuby sa vracajú :)

Čo nás teší, do monitoringu sa sa stále zapájajú ľudia z predošlých ročníkov zimného monitoringu. S niektorými sme sa dokonca stretli pri teraz už 15 ročnej tradícii, prvom "letnom" monitoringu medveďa v NPMF v roku 2003. Zároveň pribúdajú aj ďalší nadšenci z radov turistov, študentov a milovníkov prírody. Na rozdiel od "prvých ochranárov", ktorí zatiaľ záujem neprejavili, je vidieť, že verejnosť daná problematika zaujíma.

Za dôveru a záujem ďakujeme.