Zimný monitoring vodného vtáctva na Vodnom diele Žilina

05.05.2018

V sezóne 2017/2018 participovali niektorí pracovníci Správy NP Malá Fatra na zimnom monitoringu vodného vtáctva. Viacej o histórii a metodike zimného monitoringu sa dozviete na stránke www.vtáky.sk.

V období november 2017 až apríl 2018 bolo systematicky sledované aj Vodné dielo Žilina, z ktorého prinášame stručný prehľad. Celkovo bolo pozorovaných 2207 vtákov patriacich k 21 druhom. Pri jednotlivých sčítaniach bolo videných priemerne 368 vtákov patriacich k 11 druhom. Najpočetnejším druhom bola kačica divá (Anas platyrhynchos), naopak, najvzácnejším pozorovaním bola samica kačice ľadovej (Clangula hyemalis), ktorá u nás nehniezdi a aj počet jedincov zimujúcich na Slovensku nepresahuje číslo 20.