Zimný monitoring vodného vtáctva

20.02.2018

Každý mesiac od októbra do apríla sa niektorí pracovníci ŠOP SR, Správy NP Malá Fatra zapájajú do celoslovenskej aktivity s názvom Zimný monitoring vodného vtáctva. Sleduje sa predovšetkým výskyt na väčších vodných plochách a to konkrétne na VD Žilina a VD Krpeľany, ktoré sa nachádzajú v blízkosti NP Malá Fatra. Monitoring sa uskutočňuje približne v polovici mesiaca cez víkend.

Počas uplynulej nedele (18. 2. 2018) bolo na Vodnom diele Žilina napočítaných 12 druhov vtákov s  celkovým počtom jedincov 610. Najpočetnejšia bola kačica divá (217) a potápač veľký (149). Oproti mesiacu december 2017 bol zistený aj vyšší počet kormorána veľkého (111). Na priehrade boli ďalej zistené: volavka popolavá (6),  potápka chochlatá (9), labuť veľká (3), kačica chrapka (15), chochlačka vrkočatá (34), hlaholka severská (24), čajka smejivá (23), čajka bielohlavá (18). Najvzácnejším zisteným vtákom na VD Žilina v tomto termíne bola kačica ľadová (1). Počas zimovania sa na Slovensku vyskytuje v odhadovanom počte len 0 - 20 jedincov.