Sem vložte podnadpis

Monitoring tetrova hoľniaka

Tetrov hoľniak (Tetrao tetrix) patrí k ohrozeným zástupcom našej fauny. Jeho populačný a areálový trend je v posledných desaťročiach výrazne klesajúci. Je ohrozovaný najmä stratou vhodných biotopov v kotlinách, budovaním lyžiarských stredísk v horách, zalesňovaním hornej hranice lesa, predáciou, vyrušovaním rôznymi športovými aktivitami a podobne.

Monitorovanie populácie sa vykonáva v období párenia. V našich podmienkach približne od polovice apríla do polovice mája. V pohoriach sa zvyčajne nachádza niekoľko tokanísk, ktoré treba pozorovať. Ideálne všetky naraz.

Monitoring potrvá 3 dni (28. - 30.4. 2017). Zahájenie bude v piatok 28. apríla 2017 o 10.00 hod na Správe NP Malá Fatra vo Varíne. Tu prebehne inštruktáž účastníkov. Do terénu (NP Malá Fatra) sa vyrazí približne o 12.00 hod. Do 17.30 hod bude potrebné obsadiť pridelené lokality, ktoré budú v primeranej vzdialenosti od tokanísk, aby nedošlo k vyrušovaniu. Na presne určenom mieste mapovatelia prenocujú a skúsia zaznamenať aj prípadný večerný tok. Na lokalitách nie je možné zakladať oheň, neprípustné je akékoľvek nápadné správanie. Vzhľadom na ročnú dobu, ako aj nadmorskú výšku tokanísk (1200 m n.m. a vyššie) je potrebná kvalitná výstroj (stan, zimný spacák). V sobotu ráno začína monitoring na svitaní a trvá približne do 8.00 hod. Mapovatelia počas monitoringu neprechádzajú lokalitami, priestor sledujú z jediného, ukrytého miesta. Prítomnosť tetrovov sa zaznamenáva predovšetkým akusticky, za ideálnych podmienok aj vizuálne. Za týmto účelom treba mať vhodný binokulárny ďalekohľad (napr. 8x 56). Za optimálnych podmienok (bezvetrie, priamy výhľad na tokanisko) tetrova počuť na niekoľko stoviek metrov, pričom jeho hlas i výzor sú nezameniteľné. Popri tokajúcich kohútoch sa bude monitorovať prítomnosť predátorov, ako aj prípadný pohyb ľudí. Po skončení sa mapovatelia môžu z lokality vzdialiť a ísť na turistiku (výlučne po turistických chodníkoch, prípadne na lokalitách ostať a monitorovať výskyt medveďa - v takom prípade je vhodné pribaliť aj monokulár). Opätovný návrat na lokalitu musí byť najneskôr o 17.30 hod, nakoľko na tokaniskách môže prebehnúť večerný tok. Mapovatelia prenocujú na pôvodnom mieste. V nedeľu ráno sa sledovanie opakuje. Mapovatelia lokalitu opustia po 8.00 hodine.

Kohút tetrova hoľniaka na vrcholci smreka v pásme kosodreviny.

V prípade nepriaznivého počasia bude náhradný termín monitoringu 5. - 7. mája 2017. Začiatok opäť v piatok o 10.00 hod na S - NP Malá Fatra.

Bližšie inštrukcie dostanú pozvaní mapovatelia na školení pred monitoringom (piatok do obeda). Keďže ide o mimoriadne náročný spôsob monitoringu, pri ktorom možno neopatrným správaním vtáky vyrušiť, vyhradzujeme si právo výberu účastníkov. Prihlasovanie realizujte výlučne cez formulár. Každému následne odpovieme a budeme ďalej komunikovať prostredníctvom elektronickej pošty. Ak máte otázky, píšte na adresu monitoring@malafatra.org . Oslovení budú tiež niektorí poľovníci z miestnych PZ, stráž prírody, pracovníci Štátnej ochrany prírody z iných chránených území a podobne.

Vzhľadom na počet známych tokanísk a náročnosť monitoringu, nebude táto akcia počtom ľudí v žiadnom prípade dosahovať úroveň monitoringu medveďa, ktorý organizujeme začiatkom leta.

Tešíme sa na stretnutie a veríme, že aj na vydarenú akciu, ktorá prinesie komplexnejší pohľad na tento zaujímavý živočíšny druh. 


Prítomnosť druhu na lokalite môžu odhaliť stopy v snehu, trus i perie z uloveného jedinca.

Prihlasovanie na monitoring je už ukončené. Ďakujeme.