Monitoring rastlín, živočíchov a biotopov

Bez systematického monitoringu chránených druhov a biotopov nemožno robiť ochranu prírody. Na týchto aktivitách participujú pracovníci Štátnej ochrany prírody, univerzity, výskumné tímy i výskumníci - jednotlivci. Bez ich práce by bola miera súčasného poznania oveľa slabšia.