Sem vložte podnadpis

Zaujímavosti zo sveta monitoringu

Populačná hustota medveďa v NP Malá Fatra

V roku 2018 sa prostredníctvom stacionárneho monitoringu odhadla minimálna populačná hustota medveďa hnedého na 20,9 jedinca / 100 km2.

V Moravském krasu byl potvrzen výskyt vzácné šelmy

Rys ostrovid, naše největší kočkovitá šelma, se již minimálně od září zdržuje v Chráněné krajinné oblasti Moravský kras. Přímo jej zde pozorovali a zdokumentovali pracovníci Mendelovy univerzity v Brně Martin Duľa a Miroslav Kutal. Nyní se zdá, že rys se vyskytuje v Moravském krasu a širší oblasti Drahanské vrchoviny trvaleji. Viac informácií na www.selmy.cz

KIMS

V roku 2015 Štátna ochrana prírody SR uviedla do praxe Komplexný informačný a monitorovací systém (KIMS). Ide o databázu údajov o výskyte rastlín, živočíchov a biotopov na Slovensku. Prispievateľmi do databázy sa môžete stať aj vy. Samozrejme, z databázy môžete informácie aj čerpať. Viac informácii o biomonitoringu nájdete na stránke www.biomonitoring.sk .