Fatranský spolok je neziskovou organizáciou so sídlom vo Varíne, ktorá sa zameriava na sledovanie skrytého života voľne žijúcich živočíchov, najmä veľkých šeliem a vtákov. Pôsobíme na Slovensku, v oblasti Malej Fatry, ale aj v okolitých celkoch (Oravská Magura, Kysucká vrchovina, Žilinská a Turčianska kotlina). Okrem aktivít zameraných na monitoring a výskum uskutočňujeme podujatia zamerané na vzdelávanie verejnosti prostredníctvom prednášok, terénnych exkurzií a asi ako málo kto, i formou monitoringov bioty. Participujeme na návrhu a tvorbe náučných chodníkov a iných propagačných materiálov s tématikou ochrany prírody. Pri našich aktivitách spolupracujeme s inými organizáciami podobného zamerania u nás i v zahraničí. Naším cieľom je približovať výsledky terénneho výskumu širokej verejnosti a tak upozorňovať na dôležitosť ochrany prírody. Naši členovia sú dlhoroční pracovníci ochrany prírody (Správa NP Malá Fatra), členovia stráže prírody a ľudia, ktorým nie je ľahostajné, čo sa v prírode deje.


Spracovanie osobných údajov

V našom informačnom systéme vedieme databázu:

účastníkov monitoringov veľkých šeliem,

účastníkov vzdelávacích podujatí,

osôb s prístupom do uzamknutej sekcie nášho webu.

Osobné údaje (meno a priezvisko, emailová adresa, telefónne číslo) sú použité výlučne pre potreby spätnej komunikácie pri realizovaní uvedených podujatí. V prípade monitoringov sú meno a priezvisko uvedené aj v databáze lokalít a výsledkov. V prípade poskytnutia výsledkov monitoringov tretej strane je stĺpec s menom a priezviskom z databázy odstránený. Databáza osôb s prístupom do uzamknutej sekcie nášho webu slúži výlučne na verifikáciu, či sú dané osoby platnými členmi stráže prírody. Pri prihlasovaní sa na uvedené podujatia cez elektronický formulár je potrebné vyjadriť súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov (v rozsahu uvedenom vyššie). Osobné údaje neposkytujeme tretej strane. V prípade, že si neželáte, aby boli Vaše osobné údaje ďalej archivované, kontaktujte nás na adrese info@malafatra.org.

Kontakt: info@malafatra.org
IČO: 42072697