Fatranský spolok je neziskovou organizáciou so sídlom vo Varíne, ktorá sa zameriava na sledovanie skrytého života voľne žijúcich živočíchov, najmä veľkých šeliem, vtákov a netopierov. Pôsobíme na Slovensku, v oblasti Malej Fatry, ale aj v okolitých orografických celkoch (Oravská Magura, Kysucká vrchovina, Žilinská a Turčianska kotlina). Okrem aktivít zameraných na monitoring a výskum prírody je ďalšou našou náplňou vzdelávanie verejnosti prostredníctvom prednášok, terénnych exkurzií a asi ako málo kto, i formou monitoringov bioty. Pri našich aktivitách spolupracujeme s inými organizáciami podobného zamerania u nás i v zahraničí. Naším cieľom je prispieť k poznaniu prírody, výsledky prezentovať širokej verejnosti a tak upozorňovať na naliehavosť ochrany prírody. Naši členovia sú poväčšinou dlhoroční pracovníci ochrany prírody (Správa NP Malá Fatra), členovia stráže prírody a ľudia, ktorým nie je ľahostajné, čo sa v prírode deje.

Kontakt: info@malafatra.org
IČO: 42072697