Fatranský spolok je neziskovou organizáciou so sídlom vo Varíne, ktorá sa zameriava na sledovanie skrytého života voľne žijúcich živočíchov, najmä veľkých šeliem a vtákov. Pôsobíme na Slovensku, v oblasti Malej Fatry, ale aj v okolitých celkoch (Oravská Magura, Kysucká vrchovina, Žilinská a Turčianska kotlina). Okrem aktivít zameraných na monitoring a výskum uskutočňujeme podujatia zamerané na vzdelávanie verejnosti prostredníctvom prednášok, terénnych exkurzií a asi ako málo kto, i formou monitoringov bioty. Participujeme na návrhu a tvorbe náučných chodníkov a iných propagačných materiálov s tématikou ochrany prírody. Pri našich aktivitách spolupracujeme s inými organizáciami podobného zamerania u nás i v zahraničí. Naším cieľom je približovať výsledky terénneho výskumu širokej verejnosti a tak upozorňovať na dôležitosť ochrany prírody. Naši členovia sú dlhoroční pracovníci ochrany prírody (Správa NP Malá Fatra), členovia stráže prírody a ľudia, ktorým nie je ľahostajné, čo sa v prírode deje.


Spracovanie osobných údajov

Fatranský spolok pracuje len s osobnými údajmi (v rozsahu meno a priezvisko, emailová adresa, telefónne číslo), ktoré nám poskytli záujemcovia o nami pripravované podujatia (monitoring veľkých šeliem, vzdelávacie semináre) formou prihlasovacích formulárov. Prihlasovanie je vždy dobrovoľné. Avšak na spracovanie a evidenciu osobných údajov potrebujeme Váš súhlas, ktorý prejavíte označením samostatného tlačítka na konci formulára. Osobné údaje nám slúžia na spätnú komunikáciu pri realizovaní uvedených podujatí. Osobné údaje archivujeme na základe Vašeho súhlasu maximálne po dobu 5 rokov. Údaje nepoužívame na marketingové účely.

Osobné údaje neposkytujeme tretej strane. V prípade, že si neželáte, aby boli Vaše osobné údaje ďalej archivované, kontaktujte nás na adrese info@malafatra.org.

Kontakt: info@malafatra.org
IČO: 42072697