Fatranský spolok je neziskovou organizáciou so sídlom vo Varíne, ktorá sa zameriava na sledovanie skrytého života voľne žijúcich živočíchov, najmä veľkých šeliem a vtákov. Pôsobíme na Slovensku, v oblasti Malej Fatry, ale aj v okolitých celkoch (Oravská Magura, Kysucká vrchovina, Žilinská a Turčianska kotlina). Okrem aktivít zameraných na monitoring a výskum uskutočňujeme podujatia zamerané na vzdelávanie verejnosti prostredníctvom prednášok, terénnych exkurzií a asi ako málo kto, i formou monitoringov bioty. Participujeme na návruhu a tvorbe náučných chodníkov a iných propagačných materiálov s tématikou ochrany prírody. Pri našich aktivitách spolupracujeme s inými organizáciami podobného zamerania u nás i v zahraničí. Naším cieľom je približovať výsledky terénneho výskumu širokej verejnosti a tak upozorňovať na dôležitosť ochrany prírody.

Kontakt: info@malafatra.org
IČO: 42072697