Publikačná činnosť

Poznatky získané prácou v teréne neostávajú len u nás. Priebežne sa ich snažíme publikovať, prípadne aj prezentovať na odborných konferenciách.

Veľké šelmy:

KALAŠ Michal. 2011. Doprava a jej vplyv na populáciu medveďa hnedého v širšej oblasti Národného parku Malá Fatra. In: Vlastivedný zborník Považia, 2011, ročník XXV, s. 180 - 187.

KALAŠ Michal. 2012. Príspevok ku kolíziám rysa ostrovida (Lynx lynx)s automobilovou dopravou. In: Kutal M. (Ed): Velké šelmy a jejich migrační koridory v Západních Karpatech: Malá Fatra - Kysucké Beskydy - Moravskoslezké Beskydy - Javorníky. Hnutí DUHA Olomouc, Olomouc 2012, 36 s.

KALAŠ Michal. 2012. Priebežné výsledky značkovacej aktivity medveďa hnedého v NP Malá Fatra. In: Zborník Oravského múzea, 2012, ročník XXIX, s. 368 - 379.

KALAŠ Michal. 2013. Stacionárny monitoring medveďa hnedého v Národnom parku Malá Fatra. In: Zborník Oravského múzea, 2013, ročník XXX, s. 323 - 338.

KALAŠ Michal. 2013. Rozšírenie medveďa hnedého (Ursus arctos L.) v SZ časti Slovenska. In: Ochrana přírody, 2013, č.1, s.16 - 19.

KALAŠ Michal. 2013. X. ročník monitoringu medveďa hnedého v Malej Fatre. In: Myslivost, 2013, č.2, s.37 - 39.

FINĎO S., SKUBAN M., KALAŠ M., KAJBA M. & SLAMKA M. 2014. The contribution of transport infrastructure to bear habitat fragmentation in Slovakia. In: Bears and humans in the 21STcentury: challenges and solutions for peaceful coexistence. Proceedings of abstracts. 23RD Internationa lConference on bear research and management. Thessaloniki, Greece., p. 40.

FINĎO S., KALAŠ M., SLAMKA M. &  KAJBA M. 2014. Po stopách rysa. Poľovníctvo a rybárstvo (12): 38-40.

KALAŠ Michal. 2014. Dopravne kolizie s medveďom hnedym (Ursus arctos L.) a priepustnosť vybranych cestnych komunikacii v oblasti Narodneho parku Mala Fatra. In: Kutal M. & Suchomel J. (eds.): Analyza vyskytu velkych šelem a průchodnosti krajiny v Zapadnich Karpatech. Mendelova univerzita v Brně, Brno 2014. 48 pp.
KALAŠ Michal. 2017.  Značkovacia aktivita medveďa hnedého (Ursus arctos) v Národnom parku Malá Fatra.  In: Bryja J., Horsák M., Horsáková V., Řehák Z. & Zukal J. (Eds.)  :  Zoologické dny Brno 2017. Sborník abstraktů zkonference 9.-10. února 2017.

KALAŠ MICHAL. 2017. Organizované priame pozorovania medveďa hnedého (Ursus arctos) v oblasti Národného parku Malá Fatra. Pp. 76 - 81. In: Kalaš M. & Kicko J. (eds.) 2017. Výskum a ochrana Malej Fatry. Zborník príspevkov z vedeckej konferencie Výskum a ochrana Malej Fatry (Gbeľany 5. októbra 2017). Varín, 112 pp.


FLAJS Tomáš. 2013. Výsledky sčítaní netopierov na zimoviskách na území Národného parku Malá Fatra (2003 - 2014). In: Zborník Oravského múzea, 2013, ročník XXX, s. 311 - 323.

FLAJS Tomáš. 2015. Vplyv troch krajinných prvkov na lokalizáciu volajúcich samcov chrapkáča poľného (Crex crex) v kopaničiarskej krajine (Zázrivá, SZ Slovensko). In: Tichodroma, 2015, č.27.

BALÁŽ M., HRČKOVÁ L., FLAJS T. 2015. Odhad maximálnej veľkosti hniezdnej populácie vodnára potočného (Cinclus cinclus) vo vybranej časti severného Slovenska. In: Tichodroma, 2015, č.27.

FLAJS Tomáš. 2016. Úspešné hniezdenie vodnára potočného (Cinclus cinclus) pri frekventovanom turistickom chodníku v Malej Fatre (S. Slovensko). In: Tichodroma, 2016, č.28.